ENTRENAMENTS

Tres grups de treball diferenciats per nivells:
Nivell A: Iniciació.Divendres
Nivell B: Nivell mitjà.Dilluns
Nivell C: Nivell alt.Dimecres

Running Dirigit Nivell B y C: Dos entrenaments dirigits setmanals.Focalització d'entrenaments: Dilluns B, Dimecres C.
Running Dirigit Nivell A: Un entrenament dirigit setmanal Divendres.
Divendres Running Lliure.

La planificació setmanal consta de tres entrenaments per setmana.
Divendres entrenaments lliures, pot assistir qualsevol membre del CEVM.
El lloc de convocatòria de tots els entrenaments és la Piscina de Vilassar de Mar a les 20:00hrs.